Browsing Tag

angst

Als dochter opgroeien met een narcistische moeder. 7 Inzichten

Kinderen die opgroeien met een narcistische vader of moeder zijn zich vaak tijdens hun jeugd niet bewust van de negatieve impact van de opvoeding die ze genieten. Voor hen is het normaal dat ze geen emotionele aandacht en begeleiding ontvangen en dat ze bekritiseerd en uitgelachen worden. Om maar alvast een aantal karakteristieken erin te gooien die verre van normaal en plezierig zijn. De negatieve impact op deze kinderen komt tot uiting op verschillende manieren. Zowel jongens als meisjes kunnen last krijgen van perfectionisme, piekeren, controledrang, onzekerheid en een overheersend gevoel van onrust en onveiligheid in hun geest en lichaam. In de blog ‘Wat zijn de mogelijke gevolgen door narcistisch misbruik? 9 Inzichten’ kun je hier meer over lezen.

In dit schrijven wil ik dieper ingaan op hoe het voor een dochter is om op te groeien met een narcistische moeder. Om te beginnen met: ‘Het is ronduit kut. Je hebt geen moeder.’ Hoe je het als opgroeiend meisje wendt of keert. Het is echt waar. De moeder waar je behoefte aan hebt, waar je naar verlangt, is er fysiek wel, maar emotioneel onbereikbaar. Hier kom je op latere leeftijd achter. En vaak pas nadat een aantal negatieve levenservaringen diepe wonden achterlieten en de brandstof opraakte. Na enige hersteltijd riep je uit ‘ik heb het overleefd en hoe!’ om vervolgens psychisch en emotioneel weer aan de bak te moeten. Fysiek ben ik er nu wel weer, maar emotioneel nog in zak en as. 

Een uitspraak die mij aan de narcistische moeder doet denken die fysiek aanwezig was en emotioneel onbereikbaar. Jouw mentale, fysieke en emotionele welzijn is op verschillende manieren nog verbonden met de relatie die je met je moeder hebt. Ze hoeft hier niet voor in jouw fysieke nabijheid te zijn. De innerlijke conflicten spelen zich af in jouw systeem, in jouw geest en lichaam. We willen het niet, maar het sluipt er doorheen; de beperkende overtuigingen en gedragingen waar we aan worden blootgesteld nemen we over in meer of mindere mate en bovenal: het beperkt ons.

Hoe hou je je als dochter van een narcistische moeder staande? Hoe heb je dit gedaan? Na alles wat deze vrouwen hebben meegemaakt is het onvoorstelbaar, maar waar, ze staan nog. 

Veerkracht
Dat ze nog staan hebben ze in eerste instantie vooral aan henzelf te danken, aan wie ze in hart en nieren zijn. Ze vertonen veerkracht. Krabbelen weer op na meerdere aantijgingen, beledigingen en woede aanvallen om niets. Dit komt mede doordat ze beschikken over de benodigde compassie, begrip en mededogen voor hun narcistische moeder. Wanneer ze geluk hebben, hadden ze nog een andere dierbare waarop ze konden terugvallen of een docent die hier en daar wat emotionele steun bood. De angst die werd ingeboezemd veroorzaakte veel psychische en emotionele narigheid, maar maakte ook creatief. Hoe kom je weg? Wat is er nodig om de harmonie te herstellen? 

Emotioneel klankbord
In jouw narcistische moeder vond je geen emotioneel klankbord. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn afgesneden van hun ware emoties. Ze beschikken niet over het vermogen om te reflecteren en te bezinnen op hun getoonde emoties en gedragingen die de ontvangers als vervelend hebben ervaren. Wanneer ze worden geconfronteerd gaan ze direct in de aanval of in de verdediging. In ieder geval lag het niet aan hen. Het gevolg is dat de liefhebbende dochter opgroeit met de angst om haar ware emoties te tonen. De angst om niet gehoord en ontvangen te worden snoert de mond, totdat het moment aanbreekt dat het vuur in jou sterker is dan de angst. De tijd is aangebroken om je te laten horen, het is tijd voor gezonde en gebalanceerde relaties waarin je je veilig voelt. 

Denigreren en kleineren
Het zelfbeeld van de gekleineerde liefhebbende dochter wordt langzaamaan afgebrokkeld. Het natuurlijke zelfvertrouwen waar kinderen over kunnen beschikken wordt minder en minder door het incasseren van nietig makende opmerkingen. Het kan een punt bereiken dat het restje kinderlijke enthousiasme en sprankeling in de ogen plaatsmaakt voor zelfhaat. Nee, je haat niet jouw narcistische moeder, zij kan er niets aan doen, zij is zielig en kan niet anders. Je haat jezelf, omdat je hebt gefaald, omdat je het nooit goed doet.

Jaloezie 
Alhoewel het in jouw ogen vreemd is, merkte je door meerdere ervaringen en observaties dat jouw moeder jaloers is op jou. Het was lastig om tot deze conclusie te komen, omdat ze ten eerste: je moeder is, en ten tweede: omdat ze ook trots op je is en pronkt met jouw schoolresultaten. Op andere momenten ziet ze jou liever niet als haar dochter, maar zegt ze voor de grap dat je haar zusje bent. Verder kan ze op slinkse en onverwachte wijze uit de hoek komen met snerende opmerkingen over de kleding die je draagt, hoe tè slank (lees: dun) je bent en is ze er de beste in om jouw enthousiasme en passie voor bepaalde zaken in te dammen met opmerkingen als ‘dat kan jij niet, dat kan ik veel beter’ of ‘ik kan dat ook’. 

Negatieve communicatie
De negatieve opmerkingen die om de haverklap om je oren vlogen beïnvloedden jouw emotionele welzijn. Je zelfvertrouwen kreeg er telkens weer een knauw van en veerde jammer genoeg niet makkelijk terug. Een verlaging van het zelfvertrouwen creëerde een negatief zelfbeeld. In dit hele proces werd er een innerlijke criticus geboren. Op onbewuste wijze kreeg de negatieve stem van jouw narcistische moeder een plek in jou.  De identificatie is dusdanig sterk dat je soms niet weet of het jouw stem is of die van de innerlijke criticus oftewel saboteur in jou. De aanwezigheid ervan verstoort de verbinding met één van de meest vrouwelijke eigenschappen waar we als mens over beschikken, namelijk: de intuïtie. De wens om zich weer te verbinden met en te vertrouwen op de intuïtie wordt unaniem gedeeld door de vrouwen die ik bij dit thema begeleidde. 

Vrouwelijkheid
Een dochter die opgroeit met een narcistische moeder wordt blootgesteld aan een vertekend beeld van waar een krachtige, emotioneel rijpe vrouw voor kan staan. In feite ontvang je onafgebroken signalen hoe een emotioneel onvolwassen vrouw in het leven staat die geen liefdevolle verbinding met zichzelf ervaart. Dit kan zich uiten door het vrouwelijke in uiterlijkheden te benadrukken en via deze weg aandacht in werk en liefdesleven naar zich toe te halen. Of het uit zich juist in het verhullen van de vrouwelijkheid, omdat ze meer leeft vanuit mannelijke eigenschappen zoals ratio, pragmatisme en daadkracht. De emotionele uitdaging waar de dochter voor komt te staan is om de liefdevolle verbinding met haar vrouwelijkheid te herstellen. 

Somatische klachten 
Om verder te borduren op het herstellen van de liefdevolle verbinding met jouw vrouwelijkheid: er kunnen somatische klachten ontstaan in het gebied van de vrouwelijke geslachtsorganen en in relatie tot de seksualiteit. Dit kan komen door het onbewust afwijzen van jouw vrouwelijkheid. Je wilde je niet associëren met het vrouw-zijn zoals dit door je moeder werd gepresenteerd. Het gevolg kan zijn dat je afgesneden raakte van de vrouwelijke delen van je lichaam en met name je onderlichaam. Tevens is de energietoevoer naar dit deel en andere vrouwelijke delen niet optimaal. Een andere oorzaak kan zijn dat je door je moeder niet werd ontvangen in het vrouw-zijn in relatie tot de menstruatie en hoe jouw lichaam in de puberteit de vrouwelijke vormen begon aan te nemen. De verandering van hormonen in het lichaam heeft een impact op de geestesgesteldheid en je emoties. Je was kwetsbaar. Hierdoor kwamen de geplaatste harde opmerkingen des te harder binnen.

Ik ben benieuwd naar jouw verhaal!

Waren deze punten voor jou herkenbaar?
Heeft het opgroeien met een narcistische moeder jou nog op andere manieren in de weg gezeten? 

Met Com-Passie, 
Chungmei Cheng 

Lees ook:
Hoe beweegt een kind in relatie tot een narcistische ouder?
Hoe herken je een narcistische ouder? 7 Herkenningspunten
Wat zijn de mogelijke gevolgen door narcistisch misbruik? 9 Inzichten 
Liever alleen

Foto: M. on Unsplash

Hoe beweegt een kind in relatie tot een narcistische ouder?

Wanneer je als kind opgroeit met een narcistische ouder heb je veel te verduren en te verdragen. Als kind heb je niet volledig door wat er aan de hand is. Dat hoe jouw ouder zich gedraagt eigenlijk niet door de beugel kan, maar je ervaart het als waarheid. Je weet niet beter. Wat je wel voelt is dat er bepaalde zaken niet pluis zijn. Het voelt onzuiver, oneerlijk en onrechtvaardig.

Alleen is het lastig om als kind hier tegenin te gaan. Misschien ben je er wel een aantal keren tegen in gegaan, maar als blijkt dat het geen enkele zin heeft, geef je het op. Je gaat over op jezelf aan te passen naar gelang de ouder of de situatie dit van je vraagt. Je beweegt met alle winden mee om jezelf te redden. 

Hieronder lees je over 8 manieren waarop het kind beweegt door de communicatie en het gedrag van een narcistische ouder.

Twijfel slaat toe 

Een narcistische ouder kan door zijn of haar emotionele staat van zijn op de ene dag A zeggen en op de volgende dag B vertellen. Hierdoor kan je als kind volledig van slag raken, omdat je je voor hebt genomen volgens A te handelen, maar omdat het B was volgens de ouder, wordt er straf uitgedeeld. De twijfel slaat toe. Heb ik het gisteren goed gehoord? Of verkeerd opgeslagen? Had ik er nog een keer naar moeten vragen? Het ligt aan mij. Ik ben gek aan het worden. 

Braaf zijn 

Je bent geneigd de mogelijke emotionele uitbarstingen te ontlopen. Eén van de strategieën is om braaf te zijn. Het goed te doen naar jouw vermogen. In veel gevallen ga je zelfs voorbij aan je vermogen en haal je het onderste uit de kan. Je houdt je stil en je doet wat wordt gevraagd, van je wordt verlangd en wordt verwacht. Je houdt je eigen wensen en behoeften voor jezelf, want dit wordt toch onder het tapijt geschoven. Ondertussen creëer je een masker, een masker waarachter de werkelijke jij zich schuilhoudt, totdat het veilig genoeg is om erachter vandaan te komen. 

Voortrekkerij

Narcistische ouders met meerdere kinderen kiezen er onbewust voor om een kind tot hun oogappel te bestempelen. Het kan zijn dat je het niet doorhebt, totdat broertjes of zusjes of een ouder of stiefouder het aan je duidelijk maakt. Je ogen worden geopend. De voortrekkerij voelt niet goed, oneerlijk. Hierdoor spring je in de bres voor de gezinsleden die er last van hebben. Je treedt op als beschermer en gaat jezelf onbewust klein houden of minder van jezelf laten zien.

Negatief beïnvloed worden

Als kind wordt je sterk beïnvloed door de negatieve emotionele buien en uitlatingen van je narcistische ouder. Ze hebben een sterke behoefte aan iemand die naast hen staat, iemand die exact hetzelfde denkt, zodat ze zich gesteund voelen. Vaak zien ze het glas als half leeg in plaats van half vol. De narcistische ouder ziet spoken, demonen en zit vast in zijn of haar negatieve overtuigingen over zichzelf en over het leven. Dit worden jouw spoken en demonen.

Op de tenen lopen

Door de emotionele wisselvalligheid van de narcistische ouder wordt het zaadje van angst alsmaar groter. Als kind ben je waarschijnlijk niet zo bewust van deze angst, omdat je nog de liefde van diezelfde ouder nodig hebt. Maar de spanning zit wel in je lijf. Al die keren dat je eerst het water hebt getest voordat je bedachtzaam de woorden uitsprak waarvan je wist dat de narcistische ouder het op dat moment emotioneel kon ontvangen.

Schreeuw om hulp

Mocht je die stem enigszins hebben toegelaten, schreeuw je eigenlijk in je hoofd. Zodat niemand anders het hoort. Als tiener of puber kan het zijn dat je regelmatig in de clinch ligt met je narcistische ouder. De schreeuw in je hoofd vertaalt zich naar rebels gedrag en ruzie zoeken. Dit is sterk afhankelijk van je karakter. Het kan ook zijn dat je hier geen behoefte toe voelt en op andere manieren je eigen gang gaat. Ook kan het zijn dat die schreeuw in je hoofd niet aanwezig is, maar dat het zich vertaalt naar ziek worden. Alle negatieve energie in de vorm van angst, woede en verdriet van de narcistische ouder heb je geabsorbeerd, zodanig dat je jezelf niet meer voelt. Je lichaam wordt ziek en gaat allerlei kwalen vertonen. 

Mee lachen

De meest nare en pijnlijke opmerkingen worden geplaatst door een narcistische ouder. ‘Ach, weer een tekening. Dat kan wel in de open haard’, ‘Dat gaat je echt nooit lukken’ en ‘Anderen zijn veel slimmer dan jij, vergeet het maar’. Het overlevingsmechanisme van een kind kent ook het kenmerk van ‘mee lachen’, mee lachen als een boer met kiespijn. Er valt helemaal niks te lachen, maar blijkbaar heeft de ouder er een boel plezier in, dus laat ik maar mee lachen. Blijkbaar is het grappig. Nee, het is verre van grappig. Het is naar en pijnlijk. Zo wil je niet worden behandeld. 

Onderdrukking, vernedering & manipulatie 

Door de inzet van onderdrukking, vernedering en manipulatie blijft de relatie tot een narcistische ouder exact zoals de ouder dit voor zich ziet en graag wil. Het kan zijn dat de ouder denkt dat hij of zij dit doet met de beste bedoelingen, maar in feite gaat het om het in stand houden van een relatie waarin de ouder de controle heeft.

Het kind verdwijnt in het niets vanuit angst. Je mond wordt op onzichtbare wijze dichtgesnoerd. Je lijf verblijft in spanning. Je bent bang om ertegenin te gaan. Wat ook speelt is een verregaand begrip en onvoorwaardelijke liefde van het kind voor de ouder. Je bent immers afhankelijk van de ouder. Het begrip en de acceptatie van hoe het is brengt je niet in beweging, maar zorgt voor emotionele stilstand. 

Met Com-Passie, 
Chungmei Cheng

Op mijn Instagram account @orchidoflife kun je de serie HSP & Narcisme bekijken op IGTV (instagram tv)

Heb je behoefte aan reflectie en begeleiding doordat je nog last hebt van de gevolgen van narcisme? Klik hier door voor meer informatie.

Foto: Luke Pennystan on Unsplash

Boek een Introductiesessie

De introductiesessie duurt anderhalf uur. Je komt om helderheid te krijgen over de zaken waar je momenteel tegenaan loopt. Zowel professioneel als privé. Ervaar wat coaching & rebirthing inhoudt. Het werkt verhelderend om voor jezelf op een rijtje te zetten wat je nu precies voelt, denkt en doet in bepaalde situaties. Dit levert inzichten op waar je wat mee kan.

Sinds het uitkomen van het eboek ‘Ben je boos? Dan mag dat!’ komen mensen van buiten Den Haag en buiten Nederland naar mijn coaching praktijk. Sessies vinden ook plaats via videobellen.

Coaching vraagstukken
1. Ik zit in een negatieve loop van mensen en situaties die ik aantrek. Dit wil ik niet meer. Hoe kom ik hieruit? 

2. In sociale situaties en/of zelfs in mijn liefdesrelatie voel ik mij onzeker. Ik word hier gek van. Ik twijfel aan mezelf.

3. Ik werk al 25 jaar (of vul dit zelf maar in) bij hetzelfde bedrijf en de afgelopen jaren begint het te knagen. Dit wil ik niet meer, maar wat dan wel?

4. Ik voel dat ik vast zit in een terugkerend patroon van faalangst, onzekerheid en angst voor het maken van keuzes. Ik wil me zeker en daadkrachtig voelen. 

5. Ik voel mij verantwoordelijk voor iedereen en loop mezelf voorbij. Ik krijg hier stress en lichamelijke klachten van. Ik wil mij weer gezond en fit voelen.

6. Wie ben ik temidden van het voldoen aan andermans verwachtingen en behoeften? Ik wil mezelf voelen en gaan staan voor mijn wensen en behoeften. 

7. Ben je je bewust van de onrust in je lijf en hoe deze jouw geest beïnvloedt? Maak de beweging van onrust naar rust door jezelf opnieuw te verbinden met het lichaam. Jouw lichaam. Via rebirthing. 

8. Mensen zien mij als hardvochtig, koud en streng, maar dat ben ik niet. Ik vind het moeilijk om mensen toe te laten, kijk de kat uit de boom, maar heb wel behoefte aan verrijkende vriendschappen. Hoe kom ik bij mezelf? 

Leesvoer ter informatie en voorbereiding op de sessie(s)
Doelgroepen & Thema’s: wie komt er voor coaching en HSP vraagstukken
Life Coaching: proces met pit
Ervaringen van cliënten…
Het proces: hoe verloopt een coachingtraject?

Werkwijze Orchid of Life

  • E-mail, app of bel: chungmei@orchidoflife.nl, +31642804038, bellen kan elke werkdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur; 
  • Bevestiging afspraak via e-mail met tijd, adres en betalingslink
  • Betaling van de sessie(s) via online betalingssysteem van Digitale Factuur: introductiesessie kost 85 euro
  • Plaatsvinden van de sessie in mijn praktijk in Den Haag of via videobellen
  • Kort verslag van de sessie via e-mail binnen drie werkdagen

Met Com-Passie, 
Chungmei Cheng 

Foto: Sasha Freemind on Unsplash

Trauma’s verwerken met ademtherapie

Wat is rebirthing?
Rebirthing oftewel ademtherapie staat vooral bekend als de verbonden ademhaling zoals baby’s ademen. Ademhalen zonder een pauze. Hierdoor komt de Kundalini-energie opgang, die blokkades door opgehoopte spanningen, pijn en trauma kan bevrijden. Naast de verbonden ademhaling, vallen ook coaching en energie management onder rebirthing. Hoewel deze laatste twee niet standaard worden gebruikt in de rebirthing wereld, zijn ze essentieel voor de uiteindelijke heling. 

Waarom rebirthing?
Het werkt. Rebirthing heeft als doel mensen helen voor een gezond en gelukkig leven. Dit doen we door onze trauma’s te verwerken. Onze trauma’s zorgen ervoor dat we onze ware, liefdevolle zelf kwijt zijn geraakt. We zijn de verbinding met onszelf kwijt, met ons lichaam. We leven met zelfverdedigings- en overcompensatiemechanismen om te overleven. Als kind hadden we deze nodig, maar nu als volwassene ervaren we deze mechanismen vooral als een last.

Rebirthing creëert de ruimte in het lichaam om negatieve gedachten en emoties te ontvangen en vrij te laten. Deze zitten gemarkeerd in onze cellen, in ons onderbewuste. We hebben onwaarheden over onszelf en het leven aangeleerd als waarheid. Als kind had dit zelfverdedigingsmechanisme een functie, maar nu als volwassene blokkeert het ons. Gedachten als ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik kan het niet’, ‘ik mag niet voelen’, maar ook andere negatieve gedachten zoals ‘ik moet hard werken’ zorgen voor blokkades op fysiek, mentaal en energetisch niveau. Rebirthing als totaal pakket, inclusief coaching en energie management kunnen deze blokkades opheffen. 

Voor wie is rebirthing?
Voor een ieder die:

🍃 op geestelijk vlak last heeft van negatieve gedachten;
🍃 zich geblokkeerd voelt door terugkerende heftige emoties zoals angst, woede en verdriet;
🍃 iets voelt wat niet te duiden valt, maar het voelt wel zwaar, alsof je 10 kilo met je meedraagt;
🍃 de verbinding met het lichaam niet meer voelt;
🍃 last heeft van chronische fysieke klachten die geen medische oorzaak hebben;
🍃 meer wil leven vanuit levensenergie, levenskracht en liefde.

Je adem zou licht en regelmatig moeten zijn, stromend als een beekje door het zand. ~ Thich Nhat Hanh

Orchid of Life’s Agenda

Bekijk de agenda voor de activiteiten die worden georganiseerd vanuit de besloten on- en offline community Samen Jezelf Zijn. Dit is een besloten community voor hoogsensitiviteit, persoonlijk ontwikkeling en praktische spiritualiteit. Via on- en offline cursussen, workshops, live events en een veilige omgeving word je ondersteund en geïnspireerd om concrete stappen te nemen richting je ware zelf. Voor meer informatie zie: www.samenjezelfzijn.org 

Op naar meer verbinding, innerlijke vrijheid, meer jezelf!