All Posts By

Chungmei Cheng

Wat zijn de mogelijke gevolgen door narcistisch misbruik? 9 Inzichten

In mijn praktijk ontvang ik geregeld hoogsensitieve vrouwen en mannen die tijdens hun jeugd te maken hebben gehad met narcistisch misbruik. Het kan zijn dat ze hier al bewust van waren of ze werden zich er bewust van tijdens de sessies. Wanneer de wonden door narcistisch misbruik nog niet zijn geheeld kun je last hebben van diverse mentale, emotionele en fysieke symptomen. De symptomen grijpen in elkaar, het ene symptoom bestaat niet los van de andere. In deze blog zet ik de mogelijke gevolgen en symptomen door narcistisch misbruik voor je op een rijtje.

Perfectionisme
De wond is daar, omdat het kind niet was gezien, bevestigd en erkend voor wie hij of zij is. Door het gebrek aan adequate emotionele begeleiding voelt de persoon zich minderwaardig of nietig en ontdekt via andere wegen hoe wel de waardering te ontvangen waar een sterke behoefte naar is. Eén van deze manieren is om het goed en altijd beter te doen. Het perfectionistische gedrag wordt weerspiegeld in vele levensgebieden. Tijdens het boeken van een reis wordt gedegen onderzoek gedaan naar de beste opties. Op professioneel vlak wordt alsmaar gestreefd en toegewerkt naar de volgende tree op de ladder. Op relationeel vlak struikelt de perfectionist snel over hoe een ander eruit ziet, zich gedraagt en communiceert.

Piekeren
De ene benoemt het als piekeren, de ander zegt veel ‘na te denken’. Het rondtoeren in het hoofd levert een boel scenario’s op vanuit angst en er worden veel afwegingen gedaan. Hoe het ook wordt benoemd, dit gegeven laat zien dat er een breuk is ontstaan tussen hoofd, hart en buik. Het piekeren creëert mentale en emotionele vermoeidheid. Hiernaast duurt het langer voordat er beslissingen worden genomen waarvan wordt voorzien dat het een grote emotionele impact kan hebben. 

Controledrang
Angst is wel een kernemotie waar meerdere symptomen uit voortkomen. Op mentaal vlak kun je een sterke hang naar controle hebben. De ratio overheerst de emotie. Door meerdere narcistische misbruik ervaringen kwam je tot de conclusie dat het onveilig is om het palet aan emoties ten overvloede te ervaren. Je schakelde vanzelfsprekend over op de geest, de geest die aangestuurd werd door angst. Een natuurlijke ontwikkeling is dat de geest controle wil hebben over zichzelf en externe factoren, omdat je als kind hier geen controle over had. De hang naar het creëren van zekerheid in het leven hangt samen met de hang naar controle.

Onzekerheid
Onzekerheid manifesteert zich op verschillende manieren. Bij de ene persoon is de onzekerheid meer zichtbaar, terwijl een ander de onzekerheid perfect kan maskeren. Het kan ook zijn dat de onzekerheid zich slechts in bepaalde levensgebieden toont. Op professioneel vlak kun je excelleren, terwijl je op het vlak van de liefde niet in staat bent om te gaan voor wat je wilt. Op sportvlak kun je prima je ei kwijt en heb je gebalanceerde sociale relaties, maar in contact met je narcistische moeder of vader krimp je ineen. Dit gebeurt ook bij iemand die geen bloedverwant is, maar het evenbeeld vormt van de narcistische ouder of familielid. Het gevoel van onzekerheid uit zich regelmatig in het hebben van twijfels.

Onrust & Onveiligheid
Het altijd aanwezige gevoel van onrust en onveiligheid waar je wel of niet bewust van bent kan zich uiten in het ‘altijd bezig blijven’. Van hot naar her gaan, op de hoogte blijven, van project naar project. Je geeft jezelf geen adempauze. Het diepgewortelde gevoel van onrust en onveiligheid kan leiden naar gebruik van verdovende middelen, klein houden van jouw intieme wereld en het vermijden van risicovolle ondernemingen. 

Vrijheidsdrang
De beperkende overtuigingen en gedragingen waar je onder leed door het narcistisch misbruik kan leiden naar een sterke drang naar vrijheid. In een seconde kan het je naar de  keel vliegen wanneer iemand een advies, tip of feedback geeft. Vooral ongevraagd advies maakt irritaties vrij. Het doet je denken aan wat er van je werd verwacht en waar je niet aan voldeed of juist in welke mate je in jouw doen en laten werd beperkt. De grote vrijheidsdrang is dermate aanwezig dat je je zoveel als mogelijk vrij wilt voelen in de keuzes die je maakt en de richtingen die je op gaat in werk en relaties. 

Vage of juist harde grenzen
Narcistisch misbruik gaat gepaard met het stellen van harde grenzen en verwachtingen en het geen oog hebben voor het emotionele welzijn van het kind. Een gevolg hiervan is dat mensen wagenwijd open staan om in verbinding te staan met iedereen of zich compleet afsluiten en naar binnen keren. Je wordt gedragen door de energieën waar je je voor openstelt of je voelt je geïsoleerd en eenzaam. In liefdesrelaties kan er sprake zijn van grenzeloosheid en afhankelijkheid. De wond die er nog is trekt liefdespartners aan die narcistische trekjes hebben en jouw bestaan of raison d’être wordt (was altijd al) afhankelijk van de liefde die je van hen ervaart. 

Dissociatie van emoties 
Een ander onderdeel van de opgelopen wond door narcistisch misbruik is dat je lang geleden gedissocieerd raakte van emoties als verdriet, woede en blijdschap. Deze hadden geen bestaansrecht. De meest dominante emotie die werd getriggerd en continu gevoed door narcistisch misbruik is angst. Deze emotie zorgde ervoor dat andere emoties in de doofpot werden gestopt. De emotie angst had een taak, de taak om jou te beschermen. 

Somatische klachten 
De lijst aan somatische klachten door narcistisch misbruik, fysieke klachten waar een arts geen diagnose voor heeft vast weten te stellen, is zeer divers. Doordat angst de emotie is die continu werd gevoed, leefde je onbewust jarenlang vanuit het sympatische deel van het zenuwstelsel. Wanneer jouw lichaam en geest systematisch op spanning staat leidt dat tot een verzwakt immuunsysteem. Dit vergroot de kans op fysieke klachten die gediagnosticeerd kunnen worden zoals onder andere het prikkelbare darmsyndroom, de ziekte van Hashimoto en tinnitus. Maar het leidt ook naar fysieke klachten zoals terugkerende hoofdpijn, haaruitval, stijfheid in de ledematen, paniekaanvallen, slapeloosheid en meer. Het verzwakte lichaam heeft een directe link met een vergrote emotionele kwetsbaarheid en vice versa. 

Met Com-Passie, 
Chungmei Cheng

Lees ook:
Hoe beweegt een kind in relatie tot een narcistische ouder?
Hoe herken je een narcistische ouder? 7 Herkenningspunten
Als dochter opgroeien met een narcistische moeder. 7 Inzichten
Liever alleen

Foto: Milada Vigerova on Unsplash

Als dochter opgroeien met een narcistische moeder. 7 Inzichten

Kinderen die opgroeien met een narcistische vader of moeder zijn zich vaak tijdens hun jeugd niet bewust van de negatieve impact van de opvoeding die ze genieten. Voor hen is het normaal dat ze geen emotionele aandacht en begeleiding ontvangen en dat ze bekritiseerd en uitgelachen worden. Om maar alvast een aantal karakteristieken erin te gooien die verre van normaal en plezierig zijn. De negatieve impact op deze kinderen komt tot uiting op verschillende manieren. Zowel jongens als meisjes kunnen last krijgen van perfectionisme, piekeren, controledrang, onzekerheid en een overheersend gevoel van onrust en onveiligheid in hun geest en lichaam. In de blog ‘Wat zijn de mogelijke gevolgen door narcistisch misbruik? 9 Inzichten’ kun je hier meer over lezen.

In dit schrijven wil ik dieper ingaan op hoe het voor een dochter is om op te groeien met een narcistische moeder. Om te beginnen met: ‘Het is ronduit kut. Je hebt geen moeder.’ Hoe je het als opgroeiend meisje wendt of keert. Het is echt waar. De moeder waar je behoefte aan hebt, waar je naar verlangt, is er fysiek wel, maar emotioneel onbereikbaar. Hier kom je op latere leeftijd achter. En vaak pas nadat een aantal negatieve levenservaringen diepe wonden achterlieten en de brandstof opraakte. Na enige hersteltijd riep je uit ‘ik heb het overleefd en hoe!’ om vervolgens psychisch en emotioneel weer aan de bak te moeten. Fysiek ben ik er nu wel weer, maar emotioneel nog in zak en as. 

Een uitspraak die mij aan de narcistische moeder doet denken die fysiek aanwezig was en emotioneel onbereikbaar. Jouw mentale, fysieke en emotionele welzijn is op verschillende manieren nog verbonden met de relatie die je met je moeder hebt. Ze hoeft hier niet voor in jouw fysieke nabijheid te zijn. De innerlijke conflicten spelen zich af in jouw systeem, in jouw geest en lichaam. We willen het niet, maar het sluipt er doorheen; de beperkende overtuigingen en gedragingen waar we aan worden blootgesteld nemen we over in meer of mindere mate en bovenal: het beperkt ons.

Hoe hou je je als dochter van een narcistische moeder staande? Hoe heb je dit gedaan? Na alles wat deze vrouwen hebben meegemaakt is het onvoorstelbaar, maar waar, ze staan nog. 

Veerkracht
Dat ze nog staan hebben ze in eerste instantie vooral aan henzelf te danken, aan wie ze in hart en nieren zijn. Ze vertonen veerkracht. Krabbelen weer op na meerdere aantijgingen, beledigingen en woede aanvallen om niets. Dit komt mede doordat ze beschikken over de benodigde compassie, begrip en mededogen voor hun narcistische moeder. Wanneer ze geluk hebben, hadden ze nog een andere dierbare waarop ze konden terugvallen of een docent die hier en daar wat emotionele steun bood. De angst die werd ingeboezemd veroorzaakte veel psychische en emotionele narigheid, maar maakte ook creatief. Hoe kom je weg? Wat is er nodig om de harmonie te herstellen? 

Emotioneel klankbord
In jouw narcistische moeder vond je geen emotioneel klankbord. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn afgesneden van hun ware emoties. Ze beschikken niet over het vermogen om te reflecteren en te bezinnen op hun getoonde emoties en gedragingen die de ontvangers als vervelend hebben ervaren. Wanneer ze worden geconfronteerd gaan ze direct in de aanval of in de verdediging. In ieder geval lag het niet aan hen. Het gevolg is dat de liefhebbende dochter opgroeit met de angst om haar ware emoties te tonen. De angst om niet gehoord en ontvangen te worden snoert de mond, totdat het moment aanbreekt dat het vuur in jou sterker is dan de angst. De tijd is aangebroken om je te laten horen, het is tijd voor gezonde en gebalanceerde relaties waarin je je veilig voelt. 

Denigreren en kleineren
Het zelfbeeld van de gekleineerde liefhebbende dochter wordt langzaamaan afgebrokkeld. Het natuurlijke zelfvertrouwen waar kinderen over kunnen beschikken wordt minder en minder door het incasseren van nietig makende opmerkingen. Het kan een punt bereiken dat het restje kinderlijke enthousiasme en sprankeling in de ogen plaatsmaakt voor zelfhaat. Nee, je haat niet jouw narcistische moeder, zij kan er niets aan doen, zij is zielig en kan niet anders. Je haat jezelf, omdat je hebt gefaald, omdat je het nooit goed doet.

Jaloezie 
Alhoewel het in jouw ogen vreemd is, merkte je door meerdere ervaringen en observaties dat jouw moeder jaloers is op jou. Het was lastig om tot deze conclusie te komen, omdat ze ten eerste: je moeder is, en ten tweede: omdat ze ook trots op je is en pronkt met jouw schoolresultaten. Op andere momenten ziet ze jou liever niet als haar dochter, maar zegt ze voor de grap dat je haar zusje bent. Verder kan ze op slinkse en onverwachte wijze uit de hoek komen met snerende opmerkingen over de kleding die je draagt, hoe tè slank (lees: dun) je bent en is ze er de beste in om jouw enthousiasme en passie voor bepaalde zaken in te dammen met opmerkingen als ‘dat kan jij niet, dat kan ik veel beter’ of ‘ik kan dat ook’. 

Negatieve communicatie
De negatieve opmerkingen die om de haverklap om je oren vlogen beïnvloedden jouw emotionele welzijn. Je zelfvertrouwen kreeg er telkens weer een knauw van en veerde jammer genoeg niet makkelijk terug. Een verlaging van het zelfvertrouwen creëerde een negatief zelfbeeld. In dit hele proces werd er een innerlijke criticus geboren. Op onbewuste wijze kreeg de negatieve stem van jouw narcistische moeder een plek in jou.  De identificatie is dusdanig sterk dat je soms niet weet of het jouw stem is of die van de innerlijke criticus oftewel saboteur in jou. De aanwezigheid ervan verstoort de verbinding met één van de meest vrouwelijke eigenschappen waar we als mens over beschikken, namelijk: de intuïtie. De wens om zich weer te verbinden met en te vertrouwen op de intuïtie wordt unaniem gedeeld door de vrouwen die ik bij dit thema begeleidde. 

Vrouwelijkheid
Een dochter die opgroeit met een narcistische moeder wordt blootgesteld aan een vertekend beeld van waar een krachtige, emotioneel rijpe vrouw voor kan staan. In feite ontvang je onafgebroken signalen hoe een emotioneel onvolwassen vrouw in het leven staat die geen liefdevolle verbinding met zichzelf ervaart. Dit kan zich uiten door het vrouwelijke in uiterlijkheden te benadrukken en via deze weg aandacht in werk en liefdesleven naar zich toe te halen. Of het uit zich juist in het verhullen van de vrouwelijkheid, omdat ze meer leeft vanuit mannelijke eigenschappen zoals ratio, pragmatisme en daadkracht. De emotionele uitdaging waar de dochter voor komt te staan is om de liefdevolle verbinding met haar vrouwelijkheid te herstellen. 

Somatische klachten 
Om verder te borduren op het herstellen van de liefdevolle verbinding met jouw vrouwelijkheid: er kunnen somatische klachten ontstaan in het gebied van de vrouwelijke geslachtsorganen en in relatie tot de seksualiteit. Dit kan komen door het onbewust afwijzen van jouw vrouwelijkheid. Je wilde je niet associëren met het vrouw-zijn zoals dit door je moeder werd gepresenteerd. Het gevolg kan zijn dat je afgesneden raakte van de vrouwelijke delen van je lichaam en met name je onderlichaam. Tevens is de energietoevoer naar dit deel en andere vrouwelijke delen niet optimaal. Een andere oorzaak kan zijn dat je door je moeder niet werd ontvangen in het vrouw-zijn in relatie tot de menstruatie en hoe jouw lichaam in de puberteit de vrouwelijke vormen begon aan te nemen. De verandering van hormonen in het lichaam heeft een impact op de geestesgesteldheid en je emoties. Je was kwetsbaar. Hierdoor kwamen de geplaatste harde opmerkingen des te harder binnen.

Ik ben benieuwd naar jouw verhaal!

Waren deze punten voor jou herkenbaar?
Heeft het opgroeien met een narcistische moeder jou nog op andere manieren in de weg gezeten? 

Met Com-Passie, 
Chungmei Cheng 

Lees ook:
Hoe beweegt een kind in relatie tot een narcistische ouder?
Hoe herken je een narcistische ouder? 7 Herkenningspunten
Wat zijn de mogelijke gevolgen door narcistisch misbruik? 9 Inzichten 
Liever alleen

Foto: M. on Unsplash

Hoe beweegt een kind in relatie tot een narcistische ouder?

Wanneer je als kind opgroeit met een narcistische ouder heb je veel te verduren en te verdragen. Als kind heb je niet volledig door wat er aan de hand is. Dat hoe jouw ouder zich gedraagt eigenlijk niet door de beugel kan, maar je ervaart het als waarheid. Je weet niet beter. Wat je wel voelt is dat er bepaalde zaken niet pluis zijn. Het voelt onzuiver, oneerlijk en onrechtvaardig.

Alleen is het lastig om als kind hier tegenin te gaan. Misschien ben je er wel een aantal keren tegen in gegaan, maar als blijkt dat het geen enkele zin heeft, geef je het op. Je gaat over op jezelf aan te passen naar gelang de ouder of de situatie dit van je vraagt. Je beweegt met alle winden mee om jezelf te redden. 

Hieronder lees je over 8 manieren waarop het kind beweegt door de communicatie en het gedrag van een narcistische ouder.

Twijfel slaat toe 

Een narcistische ouder kan door zijn of haar emotionele staat van zijn op de ene dag A zeggen en op de volgende dag B vertellen. Hierdoor kan je als kind volledig van slag raken, omdat je je voor hebt genomen volgens A te handelen, maar omdat het B was volgens de ouder, wordt er straf uitgedeeld. De twijfel slaat toe. Heb ik het gisteren goed gehoord? Of verkeerd opgeslagen? Had ik er nog een keer naar moeten vragen? Het ligt aan mij. Ik ben gek aan het worden. 

Braaf zijn 

Je bent geneigd de mogelijke emotionele uitbarstingen te ontlopen. Eén van de strategieën is om braaf te zijn. Het goed te doen naar jouw vermogen. In veel gevallen ga je zelfs voorbij aan je vermogen en haal je het onderste uit de kan. Je houdt je stil en je doet wat wordt gevraagd, van je wordt verlangd en wordt verwacht. Je houdt je eigen wensen en behoeften voor jezelf, want dit wordt toch onder het tapijt geschoven. Ondertussen creëer je een masker, een masker waarachter de werkelijke jij zich schuilhoudt, totdat het veilig genoeg is om erachter vandaan te komen. 

Voortrekkerij

Narcistische ouders met meerdere kinderen kiezen er onbewust voor om een kind tot hun oogappel te bestempelen. Het kan zijn dat je het niet doorhebt, totdat broertjes of zusjes of een ouder of stiefouder het aan je duidelijk maakt. Je ogen worden geopend. De voortrekkerij voelt niet goed, oneerlijk. Hierdoor spring je in de bres voor de gezinsleden die er last van hebben. Je treedt op als beschermer en gaat jezelf onbewust klein houden of minder van jezelf laten zien.

Negatief beïnvloed worden

Als kind wordt je sterk beïnvloed door de negatieve emotionele buien en uitlatingen van je narcistische ouder. Ze hebben een sterke behoefte aan iemand die naast hen staat, iemand die exact hetzelfde denkt, zodat ze zich gesteund voelen. Vaak zien ze het glas als half leeg in plaats van half vol. De narcistische ouder ziet spoken, demonen en zit vast in zijn of haar negatieve overtuigingen over zichzelf en over het leven. Dit worden jouw spoken en demonen.

Op de tenen lopen

Door de emotionele wisselvalligheid van de narcistische ouder wordt het zaadje van angst alsmaar groter. Als kind ben je waarschijnlijk niet zo bewust van deze angst, omdat je nog de liefde van diezelfde ouder nodig hebt. Maar de spanning zit wel in je lijf. Al die keren dat je eerst het water hebt getest voordat je bedachtzaam de woorden uitsprak waarvan je wist dat de narcistische ouder het op dat moment emotioneel kon ontvangen.

Schreeuw om hulp

Mocht je die stem enigszins hebben toegelaten, schreeuw je eigenlijk in je hoofd. Zodat niemand anders het hoort. Als tiener of puber kan het zijn dat je regelmatig in de clinch ligt met je narcistische ouder. De schreeuw in je hoofd vertaalt zich naar rebels gedrag en ruzie zoeken. Dit is sterk afhankelijk van je karakter. Het kan ook zijn dat je hier geen behoefte toe voelt en op andere manieren je eigen gang gaat. Ook kan het zijn dat die schreeuw in je hoofd niet aanwezig is, maar dat het zich vertaalt naar ziek worden. Alle negatieve energie in de vorm van angst, woede en verdriet van de narcistische ouder heb je geabsorbeerd, zodanig dat je jezelf niet meer voelt. Je lichaam wordt ziek en gaat allerlei kwalen vertonen. 

Mee lachen

De meest nare en pijnlijke opmerkingen worden geplaatst door een narcistische ouder. ‘Ach, weer een tekening. Dat kan wel in de open haard’, ‘Dat gaat je echt nooit lukken’ en ‘Anderen zijn veel slimmer dan jij, vergeet het maar’. Het overlevingsmechanisme van een kind kent ook het kenmerk van ‘mee lachen’, mee lachen als een boer met kiespijn. Er valt helemaal niks te lachen, maar blijkbaar heeft de ouder er een boel plezier in, dus laat ik maar mee lachen. Blijkbaar is het grappig. Nee, het is verre van grappig. Het is naar en pijnlijk. Zo wil je niet worden behandeld. 

Onderdrukking, vernedering & manipulatie 

Door de inzet van onderdrukking, vernedering en manipulatie blijft de relatie tot een narcistische ouder exact zoals de ouder dit voor zich ziet en graag wil. Het kan zijn dat de ouder denkt dat hij of zij dit doet met de beste bedoelingen, maar in feite gaat het om het in stand houden van een relatie waarin de ouder de controle heeft.

Het kind verdwijnt in het niets vanuit angst. Je mond wordt op onzichtbare wijze dichtgesnoerd. Je lijf verblijft in spanning. Je bent bang om ertegenin te gaan. Wat ook speelt is een verregaand begrip en onvoorwaardelijke liefde van het kind voor de ouder. Je bent immers afhankelijk van de ouder. Het begrip en de acceptatie van hoe het is brengt je niet in beweging, maar zorgt voor emotionele stilstand. 

Met Com-Passie, 
Chungmei Cheng

Op mijn Instagram account @orchidoflife kun je de serie HSP & Narcisme bekijken op IGTV (instagram tv)

Heb je behoefte aan reflectie en begeleiding doordat je nog last hebt van de gevolgen van narcisme? Klik hier door voor meer informatie.

Foto: Luke Pennystan on Unsplash

Hoe herken je een narcistische ouder? 7 Herkenningspunten

Mensen die zijn opgegroeid in een gezin waarin één of beide ouders een narcistische persoonlijkheidsstoornis hadden ervaren het leven als een lange zoektocht naar zichzelf. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis kent vele varianten en gradaties. In deze varianten en gradaties is wel een rode draad te herkennen waardoor het besef indaalt dat je daadwerkelijk te maken had met narcistische gedragingen en dat deze een emotionele impact op jou hebben gehad.

De rode draad bestaat uit de volgende herkenningspunten: 

Aanwezigheid is dominant
De aanwezigheid van een narcistische ouder is dominant. Zijn of haar overtuigingen over het leven zijn bepalend voor het reilen en zeilen binnen het gezin inclusief de keuzes die moeten worden gemaakt ten aanzien van school, studie, sport, kleding en levenswijze.

Ze staan niet tot weinig open voor andermans overtuigingen of andere manieren van leven. Hun wereldbeeld is dé waarheid en ze doen er alles aan om dit vast te houden en dit te versterken. 

Afwezigheid van een authentieke emotionele zelf
Het emotionele zelf van een ouder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is afwezig. Ze zijn afgesneden van hun ware emoties door trauma waardoor hun emotionele zelf is opgebouwd uit input van buitenaf. Hun antennes staan naar buiten toe. Het is belangrijk om te bouwen aan een bepaalde status, reputatie en materiële rijkdom.

Het ware zelfbeeld is pijnlijk en kwetsbaar, opgebouwd uit teleurstelling, schaamte, zwakte en een gevoel van minderwaardigheid. Ter compensatie trekken ze juist lofbetuigingen aan en waardering voor wat ze hebben gepresteerd. 

Geen aandacht en speelplezier met de kinderen 

Het werk van een narcistische ouder is zijn leven. Hiermee ontvang hij de erkenning en waardering die hij altijd heeft gemist. Hij wil sociaal gezien ontvangen worden en overladen worden met complimenten en waardering. Hij houdt ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Deze behoefte stimuleert hen om de carrièreladder op te klimmen koste wat kost.

Door deze focus, vanuit een pragmatische en rationele kijk op het leven, is er weinig tijd en aandacht voor plezier, voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen in contact met de kinderen. 

Voorwaardelijke liefde
Wees een lief en braaf kind die niet om emotionele aandacht vraagt. Je kan een ogenschijnlijk goede emotionele relatie met hen hebben als je meebeweegt met wat zij van jou willen. Je ontvangt liefde en erkenning, totdat je een tegenbeweging maakt. Wanneer je vanuit jezelf kiest gaan ze in protest, in verweer en sluiten ze zich van je af. Dit is voorwaardelijke liefde. Je ontvangt alleen liefde op de voorwaarden die de narcistische ouder hanteert.

Voorwaardelijke liefde gaat vaak gepaard met het geven van cadeaus of beloningen anderszins. Het tonen van welgemeende emotionele affectie waartoe de narcistische ouder niet in staat is wordt hiermee opgevangen. Voorwaardelijke liefde heeft als gevolg dat iemand bang wordt om vrijelijk van iemand te houden. Ontvang je mij zoals ik ben? Of wil je dat ik verander, mij aanpas en als het jou niet zint, zul je mij veroordelen en afwijzen?

Het gaat om mij
Een narcistische ouder weet elk gesprek naar zichzelf te keren. Het gaat immers om hen. Oprechte en authentieke aandacht geven aan hun kinderen is vrijwel niet mogelijk, omdat hun ego dan begint op te spelen. Vanuit het onderbewustzijn komt het ongehoorde en onbegrepen kind in hen naar boven en eist de emotionele ruimte op.

Door deze emotionele dynamiek zal de persoon die opgroeit met een narcistische ouder op latere leeftijd dit emotionele terrein in henzelf moeten gaan hervinden en innemen. Dit gaat gepaard met het leren kennen van hun emotionele grenzen, de bijbehorende communicatie en hoe ze, zonder schuldgevoel en schaamte, stevig op eigen benen blijven staan én van hieruit voortbewegen.

Geklaag en gezeur
De behoefte aan controle, het uitoefenen van macht en het hebben en behouden van een duidelijk overzicht is wat mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis nodig hebben. Wanneer iets uit de maat valt, zullen zij de eerste zijn die van zich laten horen. Dit gaat gepaard met geklaag en gezeur; met een boel negatieve communicatie. Hierin kijken ze niet naar hun aandeel, maar zullen zij dit altijd weten te verschuiven naar de ander. De ander heeft het gedaan, de ander is de schuldige.

Ze zijn niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel. De energie van de negatieve communicatie voert de boventoon in de gezinshuishouding. Omdat dit op verschillende manieren gepaard kan gaan met machtsvertoon weten de andere gezinsleden hier vaak niet iets tegenin te brengen. De angst en spanningen verlammen de mogelijkheid tot actie en communicatie.

Ongelijke behandeling 

Wanneer het gezin bestaat uit meerdere kinderen of wanneer het een samengesteld gezin betreft is de kans groot dat de narcistische ouder bepaalde kinderen voortrekt. Het worden zijn of haar oogappeltjes. Dit beïnvloedt de emotionele verhoudingen tussen de kinderen op een negatieve manier. Ze kunnen zich schuldig en beschaamd gaan voelen door de complimenten waarmee ze worden overladen. Ze ervaren het als onrecht en kunnen het gaan opnemen voor hun broers of zussen. Alleen wordt dit niet gehoord en met een grimas afgewimpeld. Het kind dat benadeeld wordt zal last kunnen hebben van wrok, woede, jaloezie, verdriet en een gevoel van minderwaardigheid.

De “gekweekte” gevoelens zullen je tot last zijn, omdat ze voor een onbewust en groot aandeel, deel uitmaken van je zelfbeeld, van jouw identiteit. Deze ongewenste gevoelens zullen blijven schuren, totdat je je beseft dat het niet aan jou ligt. Het lag al die tijd aan de manier waarop er met jou was omgegaan en met jou was gecommuniceerd. 

Met Com-Passie,
Chungmei

Op mijn Instagram account @orchidoflife kun je de serie HSP & Narcisme bekijken op IGTV (instagram tv)

Heb je behoefte aan reflectie en begeleiding doordat je nog last hebt van de gevolgen van narcisme? Klik hier door voor meer informatie.

Foto: Caleb Woods on Unsplash

Trauma: kom uit de vicieuze cirkel. Stop met vechten tegen jezelf!

Opvallend is dat wanneer hoogsensitieve personen last hebben van psychische en emotionele klachten ze vaak te maken hebben met een sterk aanwezige innerlijke criticus. De innerlijke criticus becommentarieert alles wat ze doen. Het is nooit goed, het kan beter of het moet helemaal anders. Om de innerlijke criticus te beteugelen zoek je afleiding. Dit kan in vele vormen plaatsvinden: 

  • eetbuien, alcohol- en andere verslavingen; 
  • er veel over lezen en leren, steeds op zoek zijn naar nieuwe oplossingen; 
  • extreem positief gedrag en communicatie tentoonspreiden; 
  • sociaal zijn en veel leuke dingen doen; 
  • veel gaan sporten om de geest te kalmeren; 
  • bezig zijn voor anderen en niet voor jezelf. 

Tijdens het schrijven van de komende woorden denk ik aan een cliënt. Een jongedame, een dertiger, die al jaren kampt met depressie, eetbuien en dwanggedrag.

Wat nu als de innerlijke criticus extreme vormen aanneemt en alle mogelijke afleiding niet meer helpt, je niet meer kan troosten en sussen. Je bent in een fase van je leven waarin diepgewortelde angsten zich laten zien. Het is niet de eerste keer, eerder heb je al hevige angsten getackeld en weten te transformeren. De eetbuien zijn over, maar er zijn nog meer emoties die zich willen tonen vanuit trauma.

De angsten zijn zo hevig dat ze haar dwingen tot dwanggedrag en ze compleet verstijft en verkrampt, zelfs bij positieve ervaringen. In deze positieve ervaringen waarin de levensenergie en blijdschap stroomt zit de sleutel tot het trauma. De sleutel opent de deur naar het zien dat haar blijdschap door een ouder weg was genomen. Met de eerste opmerking, ontvangen op jonge leeftijd, was de blijdschap foetsie. Alle vergelijkbare opmerkingen die hierop volgden kwamen al niet eens meer binnen, ze zat op slot.

Trauma kun je herkennen aan emotionele koppelingen die zijn ontstaan die niet voor je werken, maar je tegenwerken. Bij deze jongedame was het ervaren van levensenergie en blijdschap gekoppeld aan angst.

Langzaamaan is ze in staat om blijdschap en het hiermee gepaard gaande levensenergie en levenskracht te ontvangen. Maar het gaat niet van een leien dakje. Het is hard werken. Veels te hard werken. Het harde werken zit ‘m in het feit dat ze tegen zichzelf blijft vechten. Hopeloosheid alom. Een terugval. “Hoe gaat dit ooit nog goed komen?”

Stop met vechten tegen jezelf! 

Hoe dan? Wat mij is opgevallen in het begeleiden van hoogsensitieve personen zijn de volgende punten:

  • Focus niet op het oplossen van de ongezonde emotionele koppeling, maar juist op waar je naartoe wilt bewegen; 
  • Het vechten tegen jezelf blijft voortduren, omdat je jezelf ziet als het probleem in plaats van de agressor, degene die onderdeel uitmaakte van het ontstaan van dit trauma. Loyaliteit richting de agressor kan hierbij in de weg staan; 
  • Het is van belang om een natuurlijke “vecht”-reactie bij jezelf aan te boren om voor jezelf op te komen, om je uit te kunnen spreken via het lijf en communicatie. 

Je mag boos zijn. Het ontdekken en ervaren van een gezonde constructieve vorm van woede helpt je uit deze vicieuze cirkel van vechten tegen jezelf en vluchten voor waar je werkelijk bang voor bent. Voor weer een gemene opmerking die jouw levenslust aan diggelen slaat. Het gebrek aan emotionele begeleiding en de ervaring van emotionele verwaarlozing kan zeker leiden naar de openbaring van trauma en ptss. In mijn praktijk pas ik diverse technieken toe om trauma te transformeren, namelijk mentale ruimte psychologie, ademtherapie en somatic experiencing.

Met Com-Passie,
Chungmei Cheng

HSP Coaching & Rebirthing
Boor Jouw Innerlijke Kracht aan: boek een introductiesessie.

Foto: Trevor McKinnon on Unsplash